درخواست نمایندگی

  نام و نام خانوادگی(الزامی)

  نام پدر:

  کد ملی

  استان

  شهرستان

  منطقه / محله

  آدرس فروشگاه و کد پستی:

  شماره همراه:

  تلفن فروشگاه:

  فاکس:

  آدرس ایمیل:

  وبسایت

  مالکیت فروشگاه:

  مدت اجاره:

  تعداد مالکین/شرکا فروشگاه:

  آیا فروشگاه دارای مجوز کسب می باشد؟

  شماره ثبت / جواس کسب:

  نام اتحادیه / صنف

  تاریخ صدور جواز:

  تاریخ انقضا جواز

  قرار گیری فروشگاه در:

  در صورت قرار گیری در مجتمع تجاری تعداد طبقات

  کاربری مکان فروشگاه شما

  نزدیکی به بانک ها:

  قرار گیری فروشگاه در:

  در صورت قرار گیری در مجتمع تجاری تعداد طبقات

  سال تاسیس فروشگاه / قدمت فروشگاه

  آیا فروشگاه دارای تیم تحویل کالا و یا تیم خدماتی میباشد؟

  سابقه همکاری با چه برند هایی را داشته اید؟

  ذکر نوع فعالیت فروشگاه در سال های اخیر

  بستن
  مقایسه
  صدابرداران مرجع تجهیزات آکوستیک