درخواست نمایندگی

نام و نام خانوادگی(الزامی)

نام پدر:

کد ملی

استان

شهرستان

منطقه / محله

آدرس فروشگاه و کد پستی:

شماره همراه:

تلفن فروشگاه:

فاکس:

آدرس ایمیل:

وبسایت

مالکیت فروشگاه:

مدت اجاره:

تعداد مالکین/شرکا فروشگاه:

آیا فروشگاه دارای مجوز کسب می باشد؟

شماره ثبت / جواس کسب:

نام اتحادیه / صنف

تاریخ صدور جواز:

تاریخ انقضا جواز

قرار گیری فروشگاه در:

در صورت قرار گیری در مجتمع تجاری تعداد طبقات

کاربری مکان فروشگاه شما

نزدیکی به بانک ها:

قرار گیری فروشگاه در:

در صورت قرار گیری در مجتمع تجاری تعداد طبقات

سال تاسیس فروشگاه / قدمت فروشگاه

آیا فروشگاه دارای تیم تحویل کالا و یا تیم خدماتی میباشد؟

سابقه همکاری با چه برند هایی را داشته اید؟

ذکر نوع فعالیت فروشگاه در سال های اخیر

بستن
مقایسه